Impermeabilització de teulades a Barcelona

Reparació i manteniment de teulades de teula

Reparación de tejado de tejas

Malgrat la seva antiguitat la teulada de teula segueix sent el sistema més habitual de coberta en una gran quantitat de construccions a Espanya. Des de petits habitatges fins a grans blocs d'apartaments, la teula de ceràmica és una solució segura i duradora.

No obstant això, com tots els elements arquitectònics exposats a la intempèrie, requereix un manteniment periòdic per evitar un desgast prematur.

Problemes de les teulades de teula

Els problemes més habituals amb les teulades de teula són els derivats del fet que les teules són peces petites i mòbils, la qual cosa les fa especialment vulnerable a inclemències meterològiques.

Desplaçament de les teules

Encara que ens pugui semblar que les teules són suficientment pesades com per romandre on van ser col·locades originalment, la realitat és que les ratxes de vent, el pes de la neu o el propi assentament de la peça per la mateixa gravetat provoquen el seu desplaçament.

La principal conseqüència d'un desplaçament de teules és l'exposició a la intempèrie de la capa inferior de la coberta, la qual cosa pot provocar filtracions a curt termini si no es fa un manteniment periòdic.

Trencament de teules

L'argila és un material amb alta capacitat per absorbir la humitat. Per aquesta raó les teules són propenses a partir-se durant els cicles de gelades/desglaç. Els contrastos tèrmics també produeixen un desgast de la teula que la va afeblint.

Encara que la majoría de teules poden resistir més de cent anys sense mostrar signes de feblesa, sempre hi ha algunes que es trenquen al cap de poc temps per deficiències en la seva estructura i composició. Aquesta és la raó per la qual les teules velles són més preuades que les noves perquè amb el temps els porus naturals de la ceràmica s'han s'han omplert de sediments transportats per l'aigua de pluja al llarg de la teulada, i això les fa més impermeables. A més, la teula vella ha sofert molts cicles de fred/calor i la que no s'ha trencat té moltes menys possibilitats de fer-ho en el futur.

Bloqueig dels canalons

És important fer un manteniment periòdic de les teulades de teules. Normalment bastarà amb una inspecció ocular periòdica per assegurar-se que no hi ha elements que bloquegin el correcte desguàs de la teulada, com poden ser fulles, molsa, líquens, vegetals o qualsevol cos estrany. L'aparició de plantes també pot ser un problema a llarg termini ja que les arrels busquessin un pas a les capes inferiors de la teulada, la qual cosa pot provocar filtracions prematures.

Solucions per a les teulades de teula

Sustitución de teja

En cas de teules mogudes només caldrà tornar a col·locar les teules al seu lloc de manera que no quedin forats entre elles. Si estan trencades caldrà substituir-les per noves.

És important anar amb compte a l'hora de desplaçar-nos per la teulada ja que si descarreguem tot el nostre pes sobre una teula la podem trencar i empitjorar la situació. Desplaçar-se per una teulada és una activitat perillosa pel que cal anar degudament assegurat amb cordes.

Fixació de les teules

La fixació total de les teules, per exemple amb morter, és possible encara que cal fer-ho amb precaució ja que justament el gran avantatge de la teulada de teula és que les peces dilaten lliurement. En el cas del morter s'emprarà el mínim necessari per a la fixació de la peça ceràmica i de manera que sempre permeti la correcta ventilació i dilatació de totes les peces de la teulada. Es recomana l'ús de morters hidròfugs amb una barreja de 1:2:10, és a dir, per cada m3 de sorra seca s'utilitza 200 kg de calç hidràulica i 100 kg de ciment.

Una altra possibilitat és la fixació amb adhesiu especial per a teules, que es realitza amb escuma de poliuretà monocomponent o bé amb massilla neutra. Els principals avantatges són un menor pes en comparació del morter i una bona tolerància a la dilatació / contracció de les teules. Aquest sistema és ràpid i econòmic.

Sobre llistons

El mètode òptim de col·locació és el de clavar les teules sobre llistons. Aquest sistema és obligatori en teulades de pendent pronunciada. Permet fixar la teula totalment però donant les suficient mobilitat que precisa per dilatar o contreure.

Hi ha diversos tipus de llistons:

  • Llistons de fusta: normalment de pi amb envelliment de 6 mesos, humitat inferior al 8% i tractat contra fongs i insectes. No presentarà curvatures ni nusos. La norma UNE - 136020 diu que per a fustes de pi, la secció rectangular del llistó ha de ser de 35 x 45 mm. amb una tolerància de +/- 5 mm. En aquesta norma també s'indica com ha de realitzar-se la fixació dels llistonsde fusta al tauler suporti de formigó, bé mitjançant clavat o rebut amb morter.
  • Llistons metàl·lics: Serà galvanitzat i normalment alleugerit de perfil omega. Hauran de complir amb la resistència mínima que garanteixi l'estabilitat de la coberta.
  • Llistons de morter: Realitzat "in situ" amb morter M-40 o morter de ciment.

Els problemes derivats del desplaçament o trencament de teules són més greus si no existeix una capa impermeabilitzant sota. Per aquest motiu normalment recomanem retirar totes les teules, instal·lar un aïllant tèrmic o impermeabilitzant i finalment col·locar de nou les teules com hem descrit anteriorment.

Reparació de canalons

Els canalons són els punts més crítics de les teulades. A causa de la inclinació de la majoria de teulades les goteres acostumen a aparèixer prop dels canalons fins i tot encara que la perforació en la capa d'impermeabilització estigui en un punt diferent. Això és perquè l'aigua es desplaça per acció de la gravetat als punts més baixos

Aquesta és la raó per la qual alguns professionals amb poca experiència, davant aquesta situació es limiten a pintar el baixant amb una pintura impermeabilitzant. El que passa és que les goteres persisteixen, per la qual cosa ve el mateix o un altre professional i tornarà a pintar el canaló. Així, les successives capes de pintura van omplint el canaló, que acaba amb un autèntic mur de pintura a cada costat mentre que la filtració, en un altre lloc de la teulada, segueix sense solucionar-se. En aquests casos no ens queda més remei que sanejar tot el canaló i fer una impermeabilització completa de la coberta.

Impermeabilitzem la teva teulada per a tota la vida

No importa com de persistents siguin les teves humitats. Nosaltres et garantim una solució per sempre. Quatre Gotes, S.L és un negoci familiar especialitzat en la impermeabilització d'edificis i naus industrials amb més de 50 anys d'experiència. Durant aquest temps hem impermeabilitzat centenars d'edificis a tota Catalunya.

Si vols impermeabilitzar la teva teulada amb els millors materials i la màxima comoditat no dubtis a contactar amb nosaltres. Et fem un pressupost en menys de 48 hores.

Telèfon: 607 441 595 E-mail: david@quatregotes.es

Demana'ns un pressupost ara