Tractament d'humitats i goteres a Barcelona

Solucions d'impermeabilització contra les humitats

Cubierta no transitable con membrana autoprotegida

Els problemes d'humitat poden tenir diverses causes: filtracions en parets o sostre degut a una mala impermeabilització exterior,  humitat que puja del sòl per capil·laritat, humitat provocada per una fuita en una canonada d'aigua o un desguàs o simplement per condensació. Abans de prendre qualsevol decisió és molt important determinar bé la causa de la humitat ja que en cas contrari podríem estar fent una reforma totalment inútil.

Com treure la humitat en parets

La humitat en parets és un problema més habitual del que pensem en edificis d'habitatges. El problema de tenir humitat dins de casa s'agreuja per l'impacte en la salut que suposa la formació de fongs i les espores que aquests desprene, la qual cosa pot afectar greument el sistema respiratori.

A més les parets humides es deterioren més ràpidament, especialment el guix, que acaba per desfer-se, i desprenen una característica olor que tots associem ràpidament a la floridura.

Per treure la humitat de les parets de guix cal repicar totalment la superfície on hi hagi els fongs, ja que la floridura és un bacteri que si no s'eliminia del tot s'estén per la resta de l'habitatge.

Una vegada eliminats els fongs es procedeix a realitzar l'acabat que es vulgui.

Mètodes per eliminar la humitat

Abans de posar-te a fer una reforma de tractament de la humitat has de determinar si aquesta es pot tornar a produir i detectar d'on prové. 

Humitat que prové de l'exterior de l'habitatge

  • Una mala impermeabilització de les terrasses
  • Filtracions d'aigua per les parets o façana de l'habitatge
  • Per capil·laritat

En aquests casos cal segellar l'entrada de la humitat de l'exterior mitjançant una correcta impermeabilització. En cada cas cal fer un estudi i trobar la millor solució al problema. Si reparem l'interior de l'habitatge sense abans solucionar l'origen del problema, tornarà a sortir la humitat en pocs dies.

Nosaltres t'oferim diverses solucions d'impermeabilització amb els millors productes que existeixen en el mercat.

Humitat per condensació

La condensació és el canvi d'estat de la matèria que passa d'estar en forma gasosa a forma líquida. La condensació generalment ocorre quan un vapor es refreda. És a dir, que depenent de les condicions que tinguem en un espai, la humitat que hi ha en l'ambient del nostre habitatge es converteix en aigua en entrar en contacte amb una paret freda, podent provocar així aquestes taques d'humitat i floridura tan molestes i perjudicials per a la nostra salut.

Un nivell alt d'humitat en l'aire de l'habitatge originat per la respiració, vapor d'aigua per la dutxa, cuina, assecadores, etc.... pot arribar a ocasionar humitat en l'habitatge. 

És important detectar el motiu real d'aquesta condensació per a poder donar una solució personalitzada i de garantíes.