Projectes realitzats


Rubí > Impermeabilització de coberta plana

Problema
Filtracions d'aigua en diversos punts de la coberta. Es va detectar una mala aplicació de l'antiga impermeabilització realitzada amb pintures impermeables i un mal lliurament de la pintura en els desguassos i a les zones perimetrals.


Solució
Impermeabilització de tota la coberta, mitjançant un sistema bicapa de màxima qualitat.


Desenvolupament
En les dues setmanes que realitzem els treballs, no entrem a cap moment per l'habitatge pujant i baixant els materials per l'exterior de l'habitatge.
Retirem la grava, sanegem la superfície amb una xapa de morter, realitzem una imprimació asfàltica i preparem la zona del desguàs i la zona perimetral.


Es van col·locar dues membranes de cautxú SBS. Una primera membrana de 4 kg/m2 totalment adherida al suport i una segona membrana de 5Kg/m2 amb acabat de pissarra, totalment adherida sobre l'anterior col·locada a trencar juntes.


En realitzar els treballs d'impermeabilització, vam tenir especial cura en els acabats perimetrals, xemeneies i desaigües, doncs són zones sensibles a les filtracions.


Resultat
Fi de les goteres, un acabat més bonic i molts anys de tranquil·litat per als propietaris de l'habitatge unifamiliar.


Data: 08/01/2015


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització