Projectes realitzats


Cabrils > Impermeabilització i finalització de les goteres

Problema
L'antiga impermeabilització del terrat estava deteriorada i provocava goteres

Solució
Arrancar la terrassa i substituir la impermeabilització.

Desenvolupament
Arranquem la rajola existent, sòcol i la vella impermeabilització fins a arribar a el pendent.
Formació de regates i mitges canyes a tot el perímetre de la coberta. Sanegem la coberta per col·locar la nova impermeabilització.
Subministre i col·locació de dues capes de tela polimèrica de 4 Kg/m2 amb cautxú SBS i armadura de feltre de polièster. Posteriorment es va fer una capa de compressió de 2-3 cm de gruix i la col·locació d'un acabat de Gres.

Resultats
Una nova impermeabilització, un nou acabat a la terrassa i eliminació de les goteres.

Data: 25 Abril 2019


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització