Projectes realitzats


Sabadell > Reparació de goteres en el Paddock Boulevard

Problema
L'antiga impermeabilització, realitzada amb butil, estava deteriorada provocant l'entrada d'aigua.


Solució
Eliminar l'antiga impermeabilització i col·locar un sistema bicapa amb acabat de pissarra.


Desenvolupament
Retirem la vella impermeabilització i aixequem els rails on es recolza la cisterna de la neteja dels cristalls. Apliquem una mà d'imprimació en tota la superfície per a una correcta adherència de les membranes impermeabilitzant.
Es van col·locar dues membranes de cautxú SBS. Una primera membrana de 4 kg/m2 totalment adherida al suport i una segona membrana de 5Kg/m2 amb acabat de pissarra i armadura de feltre de polièster estabilitzada i reforçada.
En realitzar els treballs d'impermeabilització, vam tenir especial cura en els acabats perimetrals, xemeneies i en els suports dels rails, col·locant neoprè sota aquests, doncs són zones sensibles i conflictives.


Resultat
Fi de les goteres, un acabat mes bonic i molts anys de tranquil·litat per als propietaris.


Data: 15/03/2015


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització