Projectes realitzats


Sant Quirze del Valles > Solucionades goteres en una canal per mitjà de xapa galvanitzada

Problema
Filtracions d'aigua en diversos punts de la canal a causa de la falta de pendents i una impermeabilització envellida.


Solució
Formació de nous pendents amb morter i impermeabilitzar la canal mitjançant una xapa galvanitzada. Amb aquest sistema hem pogut garantir al nostre client una impermeabilització total dels treballs realitzats.


Desenvolupament
Retirem la uralita per treballar correctament. Realitzem nous pendents per a una correcta evacuació de l'aigua. Realització de regates en tota la zona perimetral. Col·loquem la xapa galvanitzada dins de la regata i sota la Uralita. Segellem la regata i col·loquem de nou la Uralita deixant-la com estava.


Resultat
Fi de les goteres, una canal nova, eliminació dels tolls d'aigua i molts anys de tranquil·litat per als propietaris de la nau industrial.


Data de l'obra: 01/05/2013


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització