Projectes realitzats


Sant Feliu de Llobregat > Rehabilitació d'una façana particular

Problema
Ens trobem amb una façana en molt mal estat, molt deteriorat i amb problemes d'humitats.


Solució
Es van repicar tots els elements deteriorats, es va fer un tractament per totes les parts oxidades, ferros, varetes, etc.... per posteriorment tapar-les amb morters específics. Una vegada la façana estava preparada, es va realitzar un acabat final amb una pintura transpirable i impermeable.


Resultat
Un acabat molt més bonic, net i una protecció de tota la façana, contra possibles humitats.


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització