Projectes realitzats


Terrassa > Impermeabilizació de canal en una Nau Industrial

Problema
Filtracions d'aigua en diversos punts de la canal originats per l'envelliment de la vella impermeabilització. Van intentar reparar-ho diverses vegades amb pintures impermeabilitzants i pegats, però no van obtenir bons resultats.

Solució
Sanejar i impermeabilitzar tota la canal mitjançant una membrana amb acabat de pissarra mineral.

Desenvolupament
Primer de tot retirem la Uralita per poder arribar amb la impermeabilització fins a la part interior de la canal i fer-li la tornada.
Es va sanejar tota la canal, preparant-la per a la nova impermeabilització. Es va aplicar una imprimación asfàltica per millorar l'adherència al suport. Finalment es va impermeabilitzar la canal mitjançant una membrana SBS amb acabat de pissarra de 5 Kg/m2 totalment adherida al suport. 
Es va tornar a col·locar la Uralita en el seu lloc.

Resultat
Fi de les goteres, un acabat mes bonic i molts anys de tranquil·litat i impermeabilitat per als propietaris d'aquesta nau industrial.

Data: 06/06/2015


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització