Projectes realitzats


Sant Cugat > Substitució de claraboies amb problemes de goteres

Problema
Els antics lluernaris estaven molt envellits, donant problemes de goteres i al mateix temps estaven tan envellits que no entrava llum dins de la nau.


Solució
Canviar els vells lluernaris per nous.


Desenvolupament
Desmuntem tota la cumbrera de la nau per poder introduir la nova claraboia i els laterals per poder fer correctament l'entrega. Una vegada tot preparat es va col·locar la nova claraboia d'una sola peça d'uns 6 metres de llarg. Posteriorment es fixa degudament i es va tornar a col·locar la cumbrera, degudament fixada i segellada.


Resultat


Fi de les goteres i molta mes claró a la nau, gràcies a l'entrada de llum de l'exterior.


Data: 10/01/2016


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització