Política de Privacidad

Incorporació de dades personals als fitxers de Quatre Gotes

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "LOPD"), i el Reglament General de Protecció de Dades, s'informa que totes les dades personals que ens facilitis a través del Lloc Web seran incorporades i tractades als fitxers titularitat de Quatre Gotes - Impermeabilitzacions i Rehabilitacions, S.L. amb la finalitat de poder prestar-te els serveis sol·licitats, així com per mantenir-te informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis oferts per quatregotes.es.

L'emplenament de totes les dades sol·licitades a través del Lloc Web és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a disposició de l'Usuari. De no facilitar totes les dades, quatregotes.es no garanteix que la informació i serveis facilitats es puguin prestar, es prestin correctament o s'ajustin a les necessitats de l'Usuari. 

Exercici de drets

La finalitat de les comunicacions serà la de mantenir-te informat / a sobre novetats de Quatre Gotes. La legitimació és el teu consentiment i les teves dades seran guardats en Quatre Gotes - Impermeabilitzacions i Rehabilitacions, S.L. que està acollit a l'acord de seguretat EU - US Privacy. En qualsevol moment podràs accedir, rectificar i / o suprimir les dades que ens hagis ofert.

Com Usuari pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida a carrer Manso, 54 1r1a 08205 Sabadell – BARCELONA, Espanya; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a david@quatregotes.es. En tots dos casos hauràs acompanyar una còpia del teu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que t'identifiqui.