Projectes realitzats


Barcelona > Impermeabilizació d'una cuberta a Barcelona

Problema
El Gres i l'antiga impermeabilització estaven en mal estat i provocava goteres. Els suports de les plaques solars que recolzaven en el terrat retenien l'aigua formant tolls.

Solució
Aixecar les plaques solars i impermeabilitzar per sota. Aixecar les plaques solars i fer que l'aigua no es quedi estancada a la coberta

Desenvolupament
Primer de tot realitzem les regates en tota la zona perimetral. Arranquem la superfície, ja que el Gres estava molt deteriorat. Realitzem una emprimació asfàltica en tota la base per adherir correctament les làmines impermeables. Aixequem les plaques solars per impermeabilitzar correctament d'una forma contínua tota la terrassa. Es van col·locar dues membranes de cautxú SBS. Una primera membrana totalment adherida al suport i una segona membrana de 5Kg/m2 amb acabat de pissarra, totalment adherida sobre l'anterior col·locada a trencar juntes, formant un sol cos. Es van recolzar de nou les plaques solars, sobre uns suports que permetia el pas de l'aigua per sota. Recolzem els suports sobre uns reforços per no danyar la impermeabilització.
En realitzar els treballs d'impermeabilització, vam tenir especial cura en els acabats perimetrals, xemeneies i desguassos, doncs són zones sensibles a les filtracions.

Resultat
Fi de les goteres, un acabat més bonic i molts anys de tranquil·litat per als propietaris de l'habitatge unifamiliar.

Data
10/03/2016


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització