Projectes realitzats


Rubí > Solucionada la entrada d'aigua per la junta de dilatació

Problema
Filtracions d'aigua per les esquerdes en la junta de dilatació.

Solució
Impermeabilització de la junta de dilatació.

Desenvolupament
Neteja i sanejament de la junta de dilatació. Segellat de la junta de dilatació, donant-li un acabat exterior del mateix color que la façana, mitjançant una peça feta a mesura de xapa galvanitzada lacada. 

Resultat
Fi de l'entrada d'aigua per la junta de dilatació i un acabat de qualitat.


 


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització