Projectes realitzats


Rubí > Reparació de Goteres en el coronament d'una Nau Industrial

Problema
Filtració d'aigua pel coronament de la nau industrial, a causa del mal estat d'aquest. El coronament s'ha anat esquerdant i trencant i provocava entrades d'aigua.

Solució
Impermeabilitzar tot el coronament mitjançant una xapa galvanitzada color sorra, fixada i segellada.

Desenvolupament
Es van fer els treballs mitjançant una plataforma elevadora, sempre des de fora de la nau, sense necessitat de molestar els propietaris, que van poder seguir amb la seva activitat laboral sense cap problema. Es van demanar les peces en color galvanitzat color sorra, per mantenir un equilibri estètic amb la resta de la nau. Es van col·locar les peces degudament reblades, fixats mecànicament i segellats amb massilla especifica.

Resultat
Eliminació
 de les goteres i humitats


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització