Projectes realitzats


Barcelona > Reparació d'humitats, goteres i treballs en alçada

Problema
Ens trobem amb un celobert deteriorat, amb zones on el morter estava solt i amb perill de despreniment i humitats en els habitatges.


Solució
Repiquem els elements solts i degradats. reparem amb morter de reparació totes les zones repicades i li apliquem una pintura impermeable/transpirable en tot el celobert.


Resultat
Eliminació de les humitats en l'habitatge, garantim seguretat als propietaris en eliminar el risc de despreniment del morter deteriorat i un acabat net i de qualitat


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització