Projectes realitzats


Cardedeu > Impermeabilitzar una coberta inclinada de fusta.

Problema
Ens trobem en una obra nova amb una coberta de fusta per impermeabilitzar. Dins de les diverses opcions que vam oferir, la propietat es va decantar per un acabat mineral de pissarra. El principal problema que ens vam trobar, va ser que no podíem adherir completament la impermeabilització a la fusta, ja que aquesta es cremaria.


Desenvolupament
Fixem la primera capa impermeabilitzant mitjançant fixacions mecàniques especials per a aquest tipus de treball. Cal tenir en compte el tipus d'armadura de la membrana que està fixada mecànicament. Una armadura equivocada provocaria un esquinçament de la impermeabilització pel punt de la fixació. Una vegada col·locada la primera capa es va col·locar la segona capa impermeabilitzant de pissarra, adherida completament a l'anterior mitjançant bufador col·locada a trencar juntes formant un cos. (mai es col·loquessin dues capes en forma de creu).


Resultat
Una impermeabilització segura i molt duradora gràcies a l'acabat de pissarra natural.


Data
20/06/2007


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització