Projectes realitzats


Premià de Mar > Impermeabilització i aïllament de coberta Plana

Problema
Ens trobem amb una coberta nova en un edifici particular en Premia de Mar, on es buscava realitzar una coberta invertida evitant la col·locació de graves.


Solució
Impermeabilització de tota la coberta, mitjançant un sistema bicapa d'altíssima qualitat i col·locació d'aïllament tèrmic mitjançant llosa Filtrón.


Desenvolupament
En les dues setmanes que realitzem els treballs, no entrem a cap moment per l'habitatge pujant i baixant els materials per l'exterior de l'habitatge.
Realitzem una imprimació asfàltica en tota la zona perimetral i a la zona del desguàs per adherir correctament la impermeabilització.
Es van col·locar dues membranes de cautxú SBS de 4 kg/m2. A la zona perimetral es va col·locar un reforç de pissarra mitjançant una membrana de 5Kg/m2 amb acabat de pissarra, totalment adherida sobre l'anterior col·locada a trencar juntes.


Posteriorment es va col·locar un geotextil i l'aïllament tèrmic amb un acabat de formigó per la part superior, tipus llosa Filtrón.


En realitzar els treballs d'impermeabilització, vam tenir especial cura en els acabats perimetrals, xemeneies i desguassos, doncs són zones sensibles a les filtracions.


Resultat
Una impermeabilització segura i un aïllament tèrmic en tot l'habitatge.


Data: 22/06/2010


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització