Projectes realitzats


Sitges > Impermeabilització d'una coberta y acabat amb un paviment flotant

Obra Nova
En aquesta obra, estem realitzant la impermeabilització de la terrassa mitjançant un sistema bicapa amb acabat mineral de pissarra. Lliurant la impermeabilització en la regata.
Posteriorment es col·locarà un paviment final flotant, deixant la coberta completament plana.


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització