Projectes realitzats


Ripollet > Reparació de goteres en totes les canals d'una Nau Industrial

Problema
Filtracions d'aigua en diversos punts del  i en el lliurament de la paret amb la coberta. Es va detectar un envelliment pel temps i una incorrecta col·locació de l'antiga xapa galvanitzada.

Solució
Impermeabilització de tot el coronament amb una nova xapa galvanitzada i lacada en el coronament.

Desenvolupament
Els treballs es van realitzar amb una plataforma elevadora, sense necessitat d'entrar per les oficines ni crear cap molèstia als propietaris de la nau, que van poder seguir amb la seva activitat laboral sense cap problema.

Retirem l'antiga xapa deteriorada, netegem la canal i la sanegem. Posteriorment col·loquem la nova xapa galvanitzada d'una sola peça des del coronament fins a la base de la coberta evitant així cap junta horitzontal. Col·loquem el coronament, en aquest cas, com es veia des de l'exterior busquem un color semblat a la façana.

Posteriorment realitzem tots els ancoratges, reblons i segellats mitjançant massilla específica especial per a exteriors.

En realitzar els treballs d'impermeabilització, vam tenir especial cura en els acabats perimetrals, lliuraments i racons, doncs són zones sensibles a les filtracions.

Resultat
Fi de les goteres i un client totalment satisfet pels treballs d'impermeabilització realitzats per l'empresa *QUATRE *GOTES *IMPERMEAB I *REHABIL, S.L


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització