Projectes realitzats


Barcelona > Impermeabilizacions a Barcelona de Canal

Problema
Filtracions d'aigua en diversos punts de la canal originats per l'envelliment de la vella impermeabilització. Van intentar reparar-ho diverses vegades amb pintures i pegats, però no van obtenir bons resultats.


Solució
Sanejar i impermeabilitzar tota la canal mitjançant un sistema bicapa, acabat amb membrana amb acabat de pissarra mineral.


Desenvolupament
Primer de tot retirem la Uralita per poder arribar amb la impermeabilització fins a la part interior de la canal i fer-li la tornada.
Es va sanejar tota la canal, preparant-la per a la nova impermeabilització. Es va aplicar una imprimación asfàltica per millorar l'adherència al suport. Finalment es va impermeabilitzar la canal mitjançant un sistema bicapa acabat amb una membrana SBS amb acabat de pissarra de 5 Kg/m2 totalment adherida al suport.
Es va tornar a col·locar la Uralita en el seu lloc.


Resultat
Fi de les goteres, un acabat mes bonic i molts anys de tranquil·litat per als propietaris de la nau industrial.


Data: 06/09/2015


Demana pressupost sense compromís

Altres projectes d'impermeabilització